ICSI (Intracytoplasmic sperm injection)

        ICSI คือ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากการทำ IVF เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จที่สูงกว่า

        การคัดเลือกเซลล์สืบพันธุ์ ของผู้หญิงเรียกว่า “ไข่” ของผู้ชายเรียกว่า “Sperm” นักวิทย์จะคัดไข่และ Sperm ที่ดีที่สุดโดยใช้ไข่ 1 ใบ Sperm 1 ตัวมาทำ ICSI

        โดยการใส่ Sperm เข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง กระบวนการนี้จะต้องมีการกระตุ้นไข่ด้วยยาฮอร์โมนเพื่อให้ได้ไข่จำนวนหลายใบ และยังให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ

        ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากไข่และ Sperm เช่น การเกิดการผสม ด้วย Sperm หลายตัว Sperm ไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น จากนั้นตัวอ่อนจะถูกนำไปเพาะเลี้ยง ในภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการตัวอ่อน

    IVF-ICSI

ขั้นตอนก่อนการทำ ICSI

 1. จะต้องมีการกระตุ้นไข่ – เก็บไข่ – เก็บสเปิร์ม – ICSI
 2. การกระตุ้นไข่จะเริ่มในวันที่ 2 หรือ 3 ของประจำเดือน ใช้ระยะเวลาการกระตุ้น 10-12 วัน และจะมีการเก็บไข่ (ผ่าตัดส่องกล้อง) ในวันที่ 14-15 ของประจำเดือน
 3. ในวันที่เก็บไข่ถ้าคนไข้ใช้ Sperm สด ผู้ชายต้องมาเก็บสเปิร์มในวันเก็บไข่ หรือบางคู่ผู้ชายอาจจะไม่สะดวกสามารถมาแช่แข็งสเปิร์มไว้ก่อนหน้านั้นได้ โดยนักวิทย์จะละลาย Sperm ออกมาใช้ในวันที่เก็บไข่ผู้หญิง
 4. วันเก็บไข่ นักวิทย์จะทำการ ICSI เราจะเรียกว่า Day0
 5. วันถัดไปจะนับเป็น Day1 ซึ่งจะทราบผลว่า ICSI ไปแล้วได้ตัวอ่อนกี่ตัว และเราจะเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปได้ยาวนานที่สุดคือ 6วัน หรือ Day6 โดยมากเราจะแช่แข็งตัวอ่อนใน Day 5-6 แต่บางเคสก็สามารถแช่แข็ง Day2-3 ได้เช่นกัน (ขึ้นอยู่ที่คุณภาพตัวอ่อน)
 6. ส่วนการใส่ตัวอ่อนรอบสด ก็คือจะใส่กันหลัง ICSI โดยมากก็จะใส่ Day5-6 หรือ Day3 ก็ได้ถ้าคุณภาพตัวอ่อนไม่ค่อยดี

      
    ivf-1

คู่สมรสที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี ICSI ได้แก่

 • คู่สมรสที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิสนธิตามธรรมชาติ

 • คู่สมรสที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายด้วยวิธี IVF หรือ IUI 
 • ฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่อ่อนแอมากๆ ทั้งทางด้านรูปร่างของน้ำเชื้อ ความสามารถในการเคลื่อนที่ รวมไปถึงจำนวนของน้ำเชื้อ

 • ฝ่ายชายที่เป็นหมันหรือทำหมัน แต่ยังคงมีการสร้างน้ำเชื้อและสามารถนำน้ำเชื้อออกมาได้จากวิธีการผ่าตัด เช่น การทำ PESA, TESE เป็นต้น

 • คู่สมรสที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วยวิธี PCR

   

โรคอะไรบ้างที่ต้องใช้ ICSI ในการรักษาเท่านั้น

        หลักๆการทำ ICSI คือการแก้ปัญหาที่สเปิร์ม โดยผู้ชายที่ทำหมันจะไม่สามารถมีลูกได้เลย ต้องทำ ICSI เท่านั้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการทำ ICSI ถูกนำมาใช้ช่วยการเจริญพันธุ์อย่างแพร่หลาย ทั้งการช่วยให้มีลูกในคู่สมรสที่มีลูกยาก มีอายุมาก มีปัญหาที่รังไข่ผิดปกติ PCOS รวมถึงการต้องการมีลูกแฝดก็ต้องทำ ICSI เท่านั้น

        โดยมากการทำหมันจะทำการ ผูก หรือ ตัด ท่ออสุจิ เพื่อไม่ให้มีอสุจิถูกปล่อยออกมา ในเคสเช่นนี้ถ้าทำ ICSI ต้องทำการผ่าตัดด้วย PESA/TESE ในผู้ชายเพื่อเอาอสุจิออกมา

icsi-promotion

 

Other Services