2.IUI การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก คืออะไร

การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (iui) มีขั้นตอนอย่างไร

IUI (Intra Uterine Insemination) คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก “ที่ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านอายุ” ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อถือว่าเป็นการปฏิสนธิที่ใกล้เคียงกับวิธีตามธรรมชาติมากที่สุด เพราะเป็นการฉีดน้ำเชื้อเข้าในโพรงมดลูกโดยตรงโดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดเล็กที่สอดผ่านปากมดลูก ซึ่งวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีที่เพิ่มโอกาสอัตราการความสำเร็จของการตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี

ทำไมการฉีดน้ำเชื้อจึงได้ผลดีกว่าการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

การฉีดเชื้อนั้นมีโอกาสสำเร็จสูงมากกว่าวิธีธรรมชาติมากถึง 5 เท่า นั่นเป็นเพราะว่าในการปฏิสนธิตามธรรมชาตินั้น เชื้อจะต้องวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกเองและส่วนใหญ่เชื้อที่อ่อนแอมักจะตายก่อนที่จะไปถึงจุดหมายส่งผลให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ แต่การฉีดน้ำเชื้อนี้ช่วยคัดเลือกเชื้อที่แข็งแรงที่สุดก่อน จากนั้นจะนำเชื้อมาฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรงทำให้เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำเร็จมากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสำหรับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ

 • ฝ่ายหญิงที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีปัญหาปากมดลูกหรือคอมดลูกตีบ
 • มีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง และ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS)
 • มีท่อนำไข่ที่ดีอย่างน้อย 1 ข้าง หรือ ต้องปกติทั้งสองข้าง
 • ฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่แข็งแรง เคลื่อนไหวรวดเร็ว และมีจำนวนต่อการหลั่ง 1 ครั้ง มากกว่า 5 ล้านตัวขึ้นไป

คนที่ไม่เหมาะกับวิธีการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ

 • ฝ่ายหญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เนื่องจากหากมีอายุมากเกินการรักษาด้วยวิธีนี้จะสำเร็จน้อยลง
 • มีท่อนำไข่หรือปีกมดลูก มีปัญหาและไม่สามารถใช้การได้
 • ผู้ที่มีภาวะเยื้อมดลูกเจริญผิดที่
 • ฝ่ายชายมีเชื้ออ่อน เคลื่อนที่ช้า และมีจำนวนต่อการหลั่ง 1 ครั้งน้อยกว่า  1 ล้านตัว
 • ไม่สามารถหลั่งน้ำเชื้อได้

ข้อดีของการฉีดน้ำเชื้อ

 • สามารถทำได้ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน
 • ปลอดภัย
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่สูงมากนัก
 • โอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงกว่าวิธีธรรมชาติ

ข้อเสียของการฉีดน้ำเชื้อ

วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับฝ่ายผู้หญิงที่มีอายุเกิน 30 ปี เนื่องจากปัจจัยด้านอายุ มีผลต่อคุณภาพของไข่โดยตรง เพราะไข่ที่มีอายุมากจะทำให้เกิดการปฏิสนธิยาก จำเป็นต้องให้แพทย์ผู้ดูแลตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการรักษา ซึ่งจากที่พบ คนไข้ที่มีอายุ 30ปีขึ้นไป มักจะมีปัญหาเรื่องของไข่ที่มีอายุมาก มีเปลือกที่แข็งและหนาเกินไปจนอสุจิไม่สามารถเจาะเข้าไปทำการปฏิสนธิได้ ซึ่งหากเกิดจากสาเหตุนี้ แนะนำให้ใช้วิธีการรักษาโดยการทำอิ๊กซี่ (ICSI) แทน

และนอกจากนี้หากคนไข้เคยเข้ารับวิธีการรักษาด้วยวิธีการฉีดน้ำเชื้อ มาก่อนหน้านี้มากกว่า 4 รอบแต่ยังไม่สบผลสำเร็จ อาจหมายความว่าคู่สมรสนั้นกำลังประสบปัญหาการมีบุตรยากและจำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายและระบบเจริญพันธุ์อื่นๆเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุและวิธีทางแก้ไขเหมาะสมที่สุดต่อไป

ราคาแพ็กเกจ ครอบคลุมทุกขั้นตอน

ราคา 32,500.-

จองสิทธิ์ คลิกเลย
ติดต่อเรา 092-684-1955

ทำไมต้อง Worldwide IVF

Worldwide-ivf-รวม

Worldwide IVF

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ ICSI และ IUI มายาวนาน

แพทย์เฉพาะทาง
ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และทีมพยาบาลมากด้วยประสบการณ์ ดูแลทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ

เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การแพทย์

เทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยและมาตรฐานสูง พร้อมห้องปฏิบัติการของเราเอง เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงสุด

ความรู้ความสามารถจาก
หลากหลายทั่วโลก

ทีมงานให้คำปรึกษา แพทย์  ทีมพยาบาล รวมถึงทีมห้องปฏิบัติการของเรา ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ประวัติแพทย์

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

เคสความสำเร็จ

คุณกวาง คุณท็อป ลองวิธีธรรมชาติมา 2-3 ปี เริ่มปรึกษาหมอที่อื่นมา 1-2 ปี

เมื่อปีที่แล้ว มาปรึกษาที่ Worldwide IVF เพียง 2 เดือน ได้ TwinBoys

โปรโมชั่น

 

Other Services