การฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI)

      การฉีดเชื้อผสมเทียม คือการนำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ โดยมีข้อบ่งชี้ ในกรณีที่ฝ่ายหญิงมีภูมิคุ้มกันของเชื้ออสุจิ กรณีที่เชื้ออสุจิไม่ได้คุณภาพหรือจำนวนอสุจิมีน้อย และนอกจากนั้นอาจมีกรณีของการที่ตรวจไม่พบสาเหตุของภาวะการมีบุตรยาก ก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ในการฉีดเชื้อผสมเทียมด้วยเช่นกัน

Img

ระยะเวลาในการทำการฉีดเชื้อ

       โดยส่วนใหญ่แล้วระยะเวลามีความสำคัญต่อการฉีดเชื้อมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยธรรมชาติ เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ทางธรรมชาติ เชื้ออสุจิต้องมีการเคลื่อนไหวผ่านปากมดลูก ซึ่งมีต่อมและน้ำเมือกที่สามารถรักษาสภาพของเชื้ออสุจิ จากนั้นจึงจะค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปสู่โพรงมดลูก โดยใช้เวลา 2-3 วัน ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการฉีดผสมเทียม เชื้ออสุจิทั้งหมดจะถูกฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกในช่วงระยะเวลาที่ใกล้กับช่วงที่ไข่ตก

โดยวิธีการสำหรับการทำการฉีดเชื้อคือ ใช้การชักนำให้ไข่ตกโดยใช้การฮอร์โมนชื่อ HCG ฉีดเพื่อชักนำการตกไข่ของฝ่ายหญิง หลังจากได้ทำการอัลตราซาวด์แล้วได้ขนาดของไข่ในช่วงที่เหมาะสม โดยการตกไข่จะเกิดขึ้นในระยะ 36 ชั่วโมงหลังการฉีด HCG และจากนั้นการฉีดเชื้อจะทำเมื่อประมาณ 42 ชั่วโมง หลังการฉีดยาเร่งไข่ตกเพื่อที่จะให้ไข่ได้เดินทางมาสู่ท่อนำไข่ในระยะเวลาที่ทำการฉีดเชื้อพอดี

IUI-promotion

 

Other Services