IVF (In Vitro Fertilization)

     เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายรูปแบบหนึ่ง ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด คือการปล่อยให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ โดยอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถทำการปฏิสนธิกับไข่ได้ วิธีนี้เป็นทางเลือกหนี่งในการทำเด็กหลอดแก้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ไม่รุนแรงนัก

IVF

คู่สมรสที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี IVF ได้แก่

  • ฝ่ายหญิงมีความผิดปกติของท่อนำไข่ตีบหรือตันทั้งสองข้าง
  • ฝ่ายหญิงมีพังผืดในอุ้งเชิงกรานมาก และรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วไม่ได้ผล
  • ฝ่ายหญิงมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และรักษาภาวะนี้แล้วด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล
  • เชื้ออสุจิฝ่ายชายคุณภาพไม่ดี ซึ่งรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
  • เชื้ออสุจิฝ่ายชายคุณภาพไม่ดี ซึ่งรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
  • ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ

โดยปกติแล้ว แพทย์จะใส่ตัวอ่อนมากกว่าหนึ่งตัวในเวลาเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรักษา แต่ทั้งนี้อาจจะทำให้มีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์แฝดได้ โดยที่ความเป็นจริงแล้วจำนวนการใส่ตัวอ่อนเป็นหัวข้อที่ซับซ้อน

worldwide-IVF
worldwide-IVF

 

Other Services