“ภาวะมีบุตรยาก รักษาได้”
ปรึกษากับ นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล แบบส่วนตัว ฟรี!

เคลียร์ทุกปัญหา ตอบทุกข้อสงสัย พร้อมแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม
 

ปัญหามีบุตรยากของคุณเป็นแบบไหน?

 • เคยทำ IUI มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
 • เคยทำเด็กหลอดแก้ว IVF หรือ ICSI แต่ไม่สำเร็จ
 • พยายามมีลูกเองตามธรรมชาติเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ท้อง
 • เคยทำหมัน แต่ไม่อยากแก้หมัน
 • อายุมาก อยากมีลูก
 • มีประวัติแท้งซ้ำซ้อนหลายครั้ง
 • มีโรคประจำตัว ส่งผลให้มีภาวะมีลูกยาก
 • อยากหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อลูกในอนาคต
 • สามีเชื้ออ่อน หรือไม่มีสเปิร์ม
 • ปัญหาเกี่ยวกับท่อนำไข่ เช่นท่อนำไข่ตัน
 • ปัญหาอื่นๆ

ไม่ว่าปัญหามีบุตรยากของคุณคืออะไร คุณหมอธิติกรณ์ #มีคำตอบ

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล
 

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

 
📌 ดูแลคนไข้มาแล้วกว่า 10,000 เคส

📌 Success Rate สูงถึง 85%
📌 ประสบการณ์มากมาย ทั้งคนไข้ชาวไทย-ชาวต่างชาติ


เข้ารับคำปรึกษาฟรี ที่คลินิก
“ไม่มีค่าใช้จ่าย”

ปรึกษาการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI
กับ นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก
 

เข้ารับคำปรึกษาฟรี ที่คลินิก
“ไม่มีค่าใช้จ่าย”

ปรึกษาการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI
กับ นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

📌 ดูแลคนไข้มาแล้วกว่า 10,000 เคส
📌 Success Rate สูงถึง 85%
📌 ประสบการณ์มากมาย ทั้งคนไข้ชาวไทย-ชาวต่างชาติ
 

ปรึกษาฟรี “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

วางแผนการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี ICSI
กับ นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล ฟรี “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

ลงทะเบียนปรึกษาแพทย์