การย้ายตัวอ่อนบลาสโตซิส (BLASTOSIS CULTURE)

       BLASTOCYST CULTURE เป็นขบวนการเลี้ยงตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่ภายในห้องปฏิบัติการที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมไปถึงการใช้น้ำยาที่มีสารอาหารที่เหมาะสม จนกระทั่งตัวอ่อนสามารถเจริญเติบโตได้จำนวนเซลล์ที่มากถึง 60 ถึง 200 เซลล์ขึ้นไป ซึ่งโดยทั่วไปตัวอ่อนระยะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากเลี้ยงตัวอ่อนได้ 5 – 6 วัน หลังจากที่มีการเจาะเก็บไข่

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ตัวอ่อนทั้งหมดที่แข็งแรงมากพอที่จะเข้าสู่ระยะบลาสโตซีสต์ ในความเป็นจริงแล้ว เพียงแค่ 50% ของตัวอ่อนจะตายไปบางส่วนในระยะหลังจากวันที่ 3 ดังนั้นก็เป็นการพิสูจน์ว่าการย้ายตัวอ่อนที่แข็งแรงกว่านั่นคือระยะบลาสโตซิสต์จะได้ผลสำเร็จประมาณ 50% เทียบกับระยะอื่นอยู่ที่ประมาณ 35%
 

ประโยชน์ของการเลี้ยงและย้ายกลับตัวอ่อนระยะ BLASTOCYST 

  1. เป็นการเลียนแบบธรรมชาติที่ใกล้เคียงที่สุด
  2. เป็นการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดเพื่อย้ายกลับให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา
  3. เป็นการคัดกรองตัวอ่อนเบื้องต้น
  4. ช่วยให้โพรงมดลูกอยู่ในสภาพที่พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน
  5. ตัวอ่อนที่เหลือสามารถแช่แข็งเก็บไว้ได้

 

Other Services