เจาะเปลือกไข่ (Assisted hatching)

      โดยทั่วไปในธรรมชาติของของมนุษย์ ไข่และตัวอ่อนระยะต่างๆ จะมีเปลือกที่เรียกว่า Zona Pellucida ห่อหุ้มเซลล์ไว้ เพื่อช่วยป้องกันอันตรายของตัวอ่อน จากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จนถึงระยะเวลาที่ตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่จนถึงระยะที่จะเกิดการฝังตัว (Blastocyst) โดยทั่วไปแล้วตัวอ่อนจะเจาะเปลือกออกมาเพื่อฝังตัวในโพรงมดลูก แต่ในบางครั้งจากปัจจัยที่ไม่ทราบสาเหตุ ก็ส่งผลให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจาะเปลือกออกมาเพื่อฝังตัวเองได้ แต่จากวิวัฒนาการการรักษาที่ได้พัฒนาขึ้นมา ทางห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน จึงมีวิธีช่วยให้การฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูกเกิดได้ง่ายขึ้น ด้วยการช่วยทำให้เปลือกตัวอ่อนบางลง หรือการเปิดเปลือกตัวอ่อน (Assisted Hatching) บางส่วนให้นั่นเอง

ใครที่ควรใช้การเปิดเปลือกตัวอ่อน (Assisted Hatching)

  • หญิงที่มีอายุมากกว่า 37 ปี
  • หญิงที่มีฮอร์โมน FSH ในวันที่สามของประจำเดือนสูงผิดปกติ
  • คู่สมรสที่ล้มเหลวจากการทำเด็กหลอดแก้วในหลายรอบ
  • คู่สมรสที่มีตัวอ่อนเปลือกหนา

  ivf-women

 

Other Services