ประวัติแพทย์

พันโทนายแพทย์ธิติกรณ์ วาณิชยกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ต่อมไร้ท่อสืบพันธุ์, การผ่าตัดผ่านกล้องและเลเซอร์

 • แพทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533)
 • คณะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (2539)
 • ประกาศนียบัตร Reproductive Endocrinology & Infertility, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา (2543-2546)
 • ประกาศนียบัตร Advanced Laparoscopy & Laser Surgery, Chattanooga Woman Laser Center, สหรัฐอเมริกา (2546)

ประสบการณ์ 

 • 2539 แผนกเจริญพันธุ์ แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า & วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • 2547 ผู้อำนวยการกองส่องกล้องและส่องกล้องโพรงมดลูก แผนกสูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 • 2550 ผู้จัดตั้งโครงการอบรมส่องกล้องสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • 2550 ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง โรงพยาบาลพญาไท 2 ประเทศไทย
 • 2553 ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลพญาไท 2 ประเทศไทย
 • 2555 ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวย ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก Worldwide IVF Center ประเทศไทย
 • 2562 ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวย ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 101 Bangkok IVF Center ประเทศไทย

นายแพทย์วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล 

Certifications:

 • ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 มิ.ย. 2565
 • ประกาศนียบัตรเพศวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 • แพทย์ประจำคณะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (ราชวิทยาลัยแพทย์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 10 ก.ค.2546)
 • ประกาศนียบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Cambridge University, UK, Dec 16,1997
 • วุฒิบัตรสูตินรีแพทย์ แพทยสภา 07 ก.พ. 2537
 • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พ.ย. 2530

ประสบการณ์

 • 2007-2012 
  • รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ และวชิรพยาบาล
 • 2009-2012 
  • หัวหน้าภาควิชาต่อมไร้ท่อเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยการแพทย์กรุงเทพ และวชิรพยาบาล
 • 1996-2012 
  • อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ และวชิรพยาบาล
 • 1994-1996 
  • อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพิ่มเติม:  

 • สมาชิก: 
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยสูติแพทย์และนรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
 • บริการทางคลินิกและที่ปรึกษาทางสูตินรีเวช
 • หน่วยโรคต่อมไร้ท่อทางนรีเวช
 • หน่วยผ่าตัดรักษาภาวะมีบุตรยากและส่องกล้อง
 • อาจารย์สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์
 

หัวหน้าแผนกพยาบาล

 • นางสาวศิริพร ทองก้อน
 • ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล
 • การศึกษา :วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • ประสบการณ์ : 
  • 2014-2019 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
  • 2019-2020 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก  Worldwide IVF Center
  • 2021-2024 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก  101 Bangkok IVF
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาผู้มีบุตรยาก

 

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการทางตัวอ่อน

 • นายนที สุขพิทักษ์
 • ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการทางตัวอ่อน
 • การศึกษา:เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ประสบการณ์: 
  • โรงพยาบาลพญาไท 2
  • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก  Worldwide IVF Center
  • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก  101 Bangkok IVF
 • ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

เคสรีวิว

Worldwide-ivf-review

เนื่องจากดิฉันและสามีแต่งงานมานาน 2 ปี อยากมีบุตรมาก แต่ก็ยังไม่ท้องเสียที

ทุกวันนี้ครอบครัวของเราได้มีนางฟ้าตัวน้อยที่น่ารักและทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขที่สุด

คุณหมอทำให้ดิฉันรู้จักกับคำว่า แม่ ซึ่งเป็นคำที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงทุกคน

เบญญาดาและสามี
worldwide-ivf-review

ลองวิธีธรรมชาติมา 2-3 ปี เริ่มปรึกษาหมอที่อื่นมา 1-2 ปี เมื่อปีที่แล้ว มาปรึกษาที่ Worldwide IVF เพียง 2 เดือน ได้ TwinBoys

คุณกวาง คุณท็อป
Worldwide-ivf-review

ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์

มีปัญหาท้องธรรมชาติ แล้วแท้ง 2 ครั้ง อายุครรภ์ตอนแท้งประมาณ 10 สัปดาห์
คุณหมอแนะนำว่าน่าจะมีปัญหาโครโมโซมผิดปกติ
แนะนำทำ icsi และตรวจโครโมโซม NGS ได้ตัวอ่อน โครโมโซมปกติ 6 ตัว ใส่ 2 ตัว ตอนนี้

คุณแอน

สาระน่ารู้ จากคุณหมอธิติกรณ์ วาณิชย์กุล