การเตรียมเชื้ออสุจิ (Sperm Preparation)

        ในวันที่แพทย์จะทำการฉีดเชื้อหรือทำการเจาะเก็บไข่ แพทย์จะนัดให้ฝ่ายชายมาเก็บเชื้ออสุจิเพื่อให้ห้องปฏิบัติการแต่หากไม่สะดวกที่จะมาในวันนั้น ฝ่ายชายสามารถเก็บเชื้ออสุจิและทำการแช่แข็งเก็บไว้ก่อนได้ หลังจากที่ได้รับเชื้ออสุจิแล้ว ห้องปฏิบัติการจะทำการคัดเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรงและพร้อมที่จะเกิดการปฏิสนธิกับไข่ โดยทางห้องปฏิบัติการจะเตรียมน้ำเชื้อโดยเลียนแบบธรรมชาติ คือต้องมีการแยกอสุจิที่ปกติออกมา เพื่อให้ได้อสุจิที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่มากพอ

ห้องปฏิบัติการจะวิเคราะห์และเตรียมอสุจิโดยวิธีดังต่อไปนี้

  • Simple Washing
  • Gradient Separation
  • Swim up

 

Other Services