การแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)

       ตั้งแต่เริ่มเข้ารักษาภาวะผู้มีบุตรยาก จะต้องมีการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้จำนวนที่มากพอ เพื่อเพิ่มจำนวนตัวเลือกของตัวอ่อน เมื่อปริมาณตัวอ่อนที่มากและผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะตั้งครรภ์แฝด จึงมีวิธีการแช่แข็งตัวอ่อนในไนโตรเจนเหลว และตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้สามารถนำมาใช้ในรอบต่อไปได้ โดยที่ไม่ต้องกระตุ้นไข่ใหม่ ซึ่งในการแช่แข็งตัวอ่อนก็สามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเช่นกัน

Img

 

Other Services