โปรโมชั่น iui ราคา

โปรโมชั่น IUI

ราคาเดียวจบ “ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”
รวมทุกขั้นตอนการทำ IUI ทั้งหมด (ยาแบบทาน)

เพียง 8,900.- บาท
( วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 )

จองสิทธิ์ ติดต่อเรา

** มัดจำจองสิทธิ์เพียง 1,000 บาท **
(จำกัด 30 สิทธิ์เท่านั้น)


การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)

IUI (Intra Uterine Insemination) คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก “ที่ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านอายุ” ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อถือว่าเป็นการปฏิสนธิที่ใกล้เคียงกับวิธีตามธรรมชาติมากที่สุด เพราะเป็นการฉีดน้ำเชื้อเข้าในโพรงมดลูกโดยตรงโดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดเล็กที่สอดผ่านปากมดลูก ซึ่งวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีที่เพิ่มโอกาสอัตราการความสำเร็จของการตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดแพ็กเกจ IUI 8,900.- รวมอะไรบ้าง?

✅ อัลตราซาวนด์
✅ ยาทานกระตุ้นไข่
✅ ยาฉีดไข่ตก
✅ ค่าเตรียมน้ำเชื้อ
✅ ฉีดน้ำเชื้อ
✅ ค่าแพทย์
✅ ค่าบริการ
✅ ค่าเครื่องมือตลอดการรักษา
✅ ตรวจการตั้งครรภ์ฟรี 1 ครั้ง

ทุกขั้นตอนทำโดย อาจารย์หมอ ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเด็กหลอดแก้วมามากกว่า 20 ปี


สนใจจองโปรโมชั่น รบกวนแจ้ง

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทร
 • วันนัดหมาย (นัดล่วงหน้า)
 • ชำระค่ามัดจำ จองสิทธิ์ 1,000.- (ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำค่ะ)

นัดพบแพทย์วันแรก **ควรมาในช่วงมีประจำเดือนมาวันที่ 2 หรือ 3 ช้าสุดไม่เกินวันที่ 5 ของการมีประจำเดือนค่ะ**

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ต้องมีใบทะเบียนสมรส
 2. ควรนัดแพทย์ในช่วงที่กำลังมีประจำเดือนมาวันที่ 2 หรือ 3 ช้าสุดไม่เกินวันที่ 5
 3. หากมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรักษา

ขั้นตอนการทำ IUI

เริ่มแรกของการรักษา ต้องมาในช่วงมีประจำเดือนวันที่ 2 หรือ 3 ช้าสุดไม่เกินวันที่5

แพทย์จะอัลตร้าซาวด์ซักประวัติ ประเมินก่อนค่ะว่าสามารถรักษาด้วยวิธีนี้ไหม ถ้าโดยรวมปกติดี หรือค่อนข้างปกติ ก็จะไม่มีส่วนเกินค่ะ 

จะนัดพบแพทย์ทั้งหมด 3 ครั้ง

 • ครั้งแรก อัลตร้าซาวนด์ ตรวจประเมิน ให้ยากระตุ้นไปทาน
 • ครั้งที่ 2 นัดอัลตร้าซาวนด์ดูขนาดไข่ ระบุวันไข่ตก / วันที่ 12-13 ของการมีประจำเดือน
 • ครั้งที่ 3 ฉีดน้ำเชื้อ /ห่างจากนัดครั้งที่2 ประมาณ 2-4 วันแล้วแต่บุคคล
 • ครั้งที่ 4 ตรวจการตั้งครรภ์ ไม่ต้องพบแพทย์

ราคาเดียวจบ “ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”
รวมทุกขั้นตอนการทำ IUI ทั้งหมด (ยาแบบทาน)

เพียง 8,900.- บาท
( วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 )

จองสิทธิ์ ติดต่อเรา

เคสสำเร็จ

ทำไมต้อง Worldwide IVF

Worldwide-ivf-รวม

Worldwide IVF

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ ICSI และ IUI มายาวนาน

” Success Rate 85% จากเคสที่เราดูแลมาแล้วกว่า 10,000 เคส “

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และทีมพยาบาลมากด้วยประสบการณ์ เคสศึกษามากกว่า 10,000 เคส ทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ

เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การแพทย์

เทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยและมาตรฐานสูง พร้อมห้องปฏิบัติการของเราเอง เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงสุด

ความรู้ความสามารถจาก
หลากหลายทั่วโลก

ทีมงานให้คำปรึกษา แพทย์  ทีมพยาบาล รวมถึงทีมห้องปฏิบัติการของเรา ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ประวัติแพทย์

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

ที่ตั้งคลินิก

Worldwide-ivf-map

Worldwide-ivf

” Success Rate 85% จากเคสที่เราดูแลมาแล้วกว่า 10,000 เคส “