ฉีดเชื้อ-IUI

โปรแกรมฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)

ราคาเดียวจบ “ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”
รวมทุกขั้นตอนการทำ IUI ทั้งหมด

เพียง 18,500.- บาท

รายละเอียดแพ็กเกจ รวมอะไรบ้าง?

✅ ตรวจฮอร์โมน AMH
✅ ตรวจคุณภาพอสุจิ
✅ อัลตราซาวนด์

✅ ยากระตุ้นไข่
✅ ยาฉีดไข่ตก
✅ ค่าเตรียมน้ำเชื้อ
✅ ฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
✅ ค่าแพทย์
✅ ค่าบริการ
✅ ค่าเครื่องมือตลอดการรักษา
✅ ตรวจการตั้งครรภ์ฟรี 1 ครั้ง

รับคำปรึกษาเฉพาะบุคคล
  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ต้องมีใบทะเบียนสมรส
  2. หากมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรักษา

  เคสสำเร็จ

  ประวัติแพทย์

  นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

  เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

  วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

  การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

  แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

  ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

  นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

  นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการรักษาภาวะมีบุตรยาก

  เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ Chattanooga Women Laser Center และ Emory University and School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533

  วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539

  การศึกษาหลังปริญญา: Reproductive Endocrinology, Emory University School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545

  แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: Advance Laparoscopy & Laser Surgery

  ต้นสังกัด: รพ.พญาไท 2

  ที่ตั้งคลินิก

  Worldwide-ivf-map