ฝากไข่ ( Egg Freezing) ทำ ICSI ได้มั้ย?

การฝากไข่ หรือ Egg Freezing เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในยุคนี้คนนิยมใช้ชีวิตแบบโสดและมีแนวโน้มการแต่งงานช้าขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาภาวะมีลูกยากเกิดขึ้นเพราะเมื่ออายุมากขึ้นคุณภาพของไข่ก็จะลดน้อยลงทำให้ตั้งครรภ์ยาก แต่การฝากไข่นั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยหยุดอายุของไข่ไว้อยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านไปยาวนานกว่า 10 ปี!

ฝากไข่ ทำ ICSI ได้มั้ย?

ทำไมต้องฝากไข่

หลายคนคิดว่าเซลล์ไข่นั้นจะผลิตในช่วงอายุของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เท่านั้น แต่ความจริงแล้วถูกแค่ครึ่งเดียวครับ เพราะเซลล์ไข่ถูกผลิตติดตัวผู้หญิงมาตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา และจะค่อยๆ พัฒนาให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ในช่วงวัยแรกรุ่นหรือวัยมีประจำเดือน จากนั้นไข่ก็จะค่อยๆ ทยอยสุกออกไปเป็นประจำเดือนเรื่อยๆ และเมื่ออายุ 30-35 ปี จำนวนไข่ที่มีคุณภาพก็จะเหลือน้อยมากๆ ทำให้การตั้งครรภ์ยากขึ้น เพราะเมื่อไข่คุณภาพไม่ดี เปลือกแข็งหนา อสุจิก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ และยิ่งไปกว่านั้นต่อให้เจาะเข้าไปผสมได้ไข่ที่อายุมากแล้วก็อาจจะมีโครโมโซมผิดปกติทำให้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ เสี่ยงต่อภาวะแท้งและดาวน์ซินโดรมในทารกอีกด้วย

อ่านต่อ แม่อายุมาก มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง กลัวลูกเป็นดาวน์ ทำ ICSI คือคำตอบ!

ดังนั้นการฝากไข่จึงเป็นตัวเลอกที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการมีลูกในอนาคต เนื่องจากในขั้นตอนการเก็บไข่ออกมาแล้ว แพทย์จะทำการแช่แข็งไข่ไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและทำการเลี้ยงดูในห้องปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง ทำให้ไข่ฟองนั้นเป็นไข่ที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการตั้งครรภ์แม้เวลาผ่านไปนานมากกว่า 10 ปีคุณภาพของไข่ก็ยังคงสภาพไว้ดีเหมือนวันแรกที่ฝากเลยครับ

 

ฝากไข่ไว้แล้วต้องการตั้งครรภ์ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่คนไข้ใช้บริการฝากไข่นั้นหากต้องการตั้งครรภ์ต้องใช้วีธีการทำเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI เท่านั้นครับ เนื่องจากไข่ที่เก็บไว้จะไม่สามารถนำกลับใส่คืนมดลูกได้จนกว่าจะได้รับการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วถึงจะนำกลับเข้าไปเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวเป็นทารกต่อไป


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์