ตรวจท้องขึ้นกี่ขีด ขึ้นสองขีดแต่จาง ท้องหรือไม่?

สงสัยว่าตัวเองละตั้งครรภ์ แต่ไม่มั่นใจผลตรวจชุดทดสอบ ตรวจท้องขึ้นกี่ขีด ขึ้นสองขีดแต่จางแบบนี้ท้องหรือไม่? วิธีอ่านชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง

 

ตรวจท้องขึ้นกี่ขีด ขึ้นสองขีดแต่จาง ท้องหรือไม่?

ตรวจท้องขึ้นกี่ขีด แบบไหนเรียกกว่า “ท้อง”?

  • ชุดทดสอบการตั้งครรภขึ้น 1 ขีดที่ Control Line (C) = ไม่ตั้งครรภ์
  • ชุดทดสอบการตั้งครรภขึ้น 2 ขีดที่ Control Line (C) และ Test Line (T)  = ตั้งครรภ์
  • ชุดทดสอบการตั้งครรภขึ้น 2 ขีดที่ Control Line (C) และ Test Line (T) แต่ว่าขึ้นขีดที่ 2 จางมาก = ตั้งครรภ์
  • ชุดทดสอบการตั้งครรภขึ้น 1 ขีดที่ Control Line (C) แต่ขึ้นสีจาง = ไม่ตั้งครรภ์
  • ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ ไม่แสดงขีด = ชุดตรวจการตั้งครรภ์ไม่สามารถอ่านค่าได้ หรือหมดอายุ ควรที่จะซื้อชุดตรวจใหม่

ทำไมชุดตรวจตั้งครรภ์ขึ้นสองจีดจาง?

อาจเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงแรกของการตั้งครรภ์ทำให้ฮอร์โมน HCG มีจำนวนน้อยมาก เครื่องตรวจจึงตรวจจับได้น้อย ดังนั้นควรรอตรวจซ้ำประมาณ 3 วัน จะดีที่สุด

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ท้องนอกมดลูก เกิดจากอะไร? สามารถป้องกันได้อย่างไร?

ฉีดยากระตุ้นไข่ กับ กินยากระตุ้นไข่ แบบไหนดีกว่ากัน?

ตรวจตั้งครรภ์ ต้องรอกี่วัน ตรวจผลการตั้งครรภ์หลังฉีดเชื้อ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์