ค่า hCG คืออะไร สำคัญกับการตั้งครรภ์อย่างไร

HCG คืออะไร แล้วทำไมถึงเกี่ยวข้องกับคนท้อง แล้วเราจะสามารถหาค่านี้ได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ ว่าแท้จริงแล้ว hCG คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับคนท้องอย่างไรบ้าง ทำไมคนท้องถึงจะต้องทำความเข้าใจกับค่า hCG

ค่า hCG คืออะไร สำคัญกับการตั้งครรภ์อย่างไร

hCG คืออะไร

ค่า hCG เป็นชื่อเรียกโดยย่อของฮอร์โมน human chorionic gonadotropin หรือแบบที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ “ฮอร์โมนของผู้ตั้งครรภ์” ซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่สตรีตั้งครรภ์เท่านั้นเพราะส่วนประกอบที่สำคัญมาจากเซลล์รกของทารก โดยปกติแล้วฮอร์โมนชนิดนี้จะถูกผลิตหลังจากอสุจิและไข่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้ประมาณ 11-14 วัน สามารถ

ประโยชน์ของฮอร์โมน hCG

ฮอร์โมน hCG มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวที่ผนังมดลูก ช่วยกระตุ้นให้รังไข่ให้สร้างฮอร์โมนตัวอื่น ๆ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญของผู้ที่ตั้งครรภ์ และฮอร์โมน hCG

จะค่อยๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ 2-3 วัน และเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นฮอร์โมน hCG ก็จะเพิ่มขึ้นทุก ๆ 4 -5 วัน และยังสามารถใช้ในการตรวจการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยเพราะฮอร์โมนตัวนี้จะอยู่ในเลือดและปัสสาวะ

ทำไมตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น 2 ขีด แต่ไม่ท้อง?

ในกรณีที่ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น 2 ขีดแต่ไม่ท้องนั้น อาจเกิดจากฮอร์โมน hCG ในผู้ที่ป่วยเป็นโรงมะเร็งที่มดลูก หรือมะเร็งลูกอัณฑะ ผู้ป่วยโรคชนิดนี้จะส่งผลให้ร่างกายผลิตฮอร์โมน hCG ออกมาปะปนในปัสสาวะได้ หรือในบางกรณีผู้ที่ตั้งครรภ์บางครั้งก็ตรวจไม่พบ เนื่องจากระดับฮอร์โมน hCG ในร่างกายน้อยเกินไปทำให้พบไม่พบ กรณีนี้มักจะเกิดในผู้ที่ครรภ์ครั้งแรก หรือผู้ที่มีการดื่มน้ำที่มากไปก่อนทำการตรวจ จึงทำให้ฮอร์โมน hCG เจือจาง ดังนั้นหากไม่มั่นใจกับผลตรวจแนะนำให้เข้ามาพบแพทย์ครับ


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์