โปรแกรมฝากไข่ สามารถเก็บไข่ได้กี่ใบ

โปรแกรมฝากไข่เพื่อใช้เพื่อการมีบุตรในอนาคต ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจับัน เนื่องจากเป็นวิธีป้องกันปัญหามีบุตรยากในอนาคต ช่วยรักษาไข่ให้อยู่ในสภาวะพร้อมต่อการมีบุตรตลอดเวลา แม้เวลาก็ผ่านไปหลายปี

โปรแกรมฝากไข่ สามารถเก็บไข่ได้กี่ใบ เก็บไว้ได้กี่ปี?

โปรแกรมฝากไข่ เทคโนโลยีสำหรับสาวยุคใหม่

การฝากไข่ (Oocyte Freezing) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สมัยรักษาปัญหามีบุตรยากซึ่งเป็นปัญหาของสามีภรรยายุคใหม่มักจะประสบกันอย่างมาก เนื่องจากค่านิยมการแต่งงานที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่รุ่นก่อนมักจะนิยมการแต่งงานเร็ว เเพื่อจะได้มีลูกสืบสกุล ขยายครอบครัวเร็วๆ แต่ในปัจจุบันสังคมมักให้ความสำคัญกับการก่อร่างสร้างตัวก่อน ซึ่งกว่าจะมั่นคงก็ใช้อายุมากว่า 30-35 คน และเมื่อตัดสินใจจะมีบุตรก็พบว่าร่างกายไม่พร้อมหรือมีความไม่เหมาะสมไปแล้ว โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่มักจะมีปัญหาภาวะไข่เสื่อมตามอายุ ดังนั้นการฝากไข่จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช้วยยืดอายุของไข่ และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร

การฝากใครเหมาะกับใคร

  • ผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ต้องการวางแผนมีบุตรในอนาคต
  • คู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานหรือกำลังวางแผนครอบครัว แต่ยังไม่พร้อมตอนนี้อยากก่อร่างสร้างตัวเพื่อวางฐานครอบครัวก่อน
  • สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวด้วยการทำคีโม หรือต้องทานยาที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์

เก็บไข่ได้ครั้งละกี่ใบ?

ในขั้นตอนการกระตุ้นไข่นั้นหมอจะทำการกระตุ้นด้วยการฉีดยาฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายกระตุ้นให้ไข่ตกครั้งละมากๆ ซึ่งในการกระตุ้นในแต่ละรอบนั้นบางรอบอาจจะไม่ได้ไข่ที่สมบูรณ์เลยก็ได้ ดังนั้นในบางรายอาจจะต้องเข้ามากระตุ้นมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสการเก็บไข่ที่ได้เยอะขึ้น ซึ่งจำนวนของไข่ที่ต้องการเก็บนั้น คนไข้สามารถเลือกจำนวนได้ หรือหากเป็นแพจเแกจของทางคลินิกเราก็จะสามารถเก็บได้มากถึง 12 ใบ

 

 


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์