แช่แข็งไข่ ฝากไข่ เทรนด์ของผู้หญิงยุคใหม่ ทำไมเป็นที่นิยม?

 

ทำไมผู้หญิงยุคใหม่ถึงนิยม ฝากไข่ มากขึ้น

การฝากไข่ (Oocyte freezing) คืออะไร

การแช่แข็งเซลล์ไข่ (Oocyte freezing) คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การคงสภาพของไข่ให้พร้อมต่อการปฏิสนธิในช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุด เพราะในปัจจุบันแนวโน้มจะมีการวางแผนการมีบุตรโดยใช้เวลานานมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องทางเศษรกิจทำให้หลายๆ ครอบครัวต้องการที่จะวางรากฐานความมั่นคงทางบ้าน การเงิน และความพร้อมก่อนการมีลูก ซึ่งทำให้กว่าจะมีความมั่นคงก็อาจจะเลยวัยที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์แล้ว ทำให้การฝากไข่ในอายุที่เหมาะสมจึงเป็นตัวเลือกที่ดีมาก ซึ่งนอกจากจะนิยมในกลุ่มผู้ที่แต่งงานแล้ว ในปัจจุบันก็เริ่มเป็นที่นิยมของกลุ่มสาวโสดที่ต้องการวางแผนเรื่องครอบครัวและการมีลูกในอนาคต เพราะคนยุคใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะแต่งงานงานช้าลง ดังนั้นการฝากไข่ในช่วงอายุที่เหมาะสมคือเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะแพทย์จะทำการคัดเลือกไข่เฉพาะฟองที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อนำมาแช่แข็งเก็บไว้รอเวลาที่เหมาะสม ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าหากแต่งงานช้าหรือเก็บเงินสร้างตัวเพื่อเตรียมความพร้อมมีบุตรช้าแล้วจะไม่สามารถมีบุตรได้ เพราะไข่จะถูกเก็บรักษาไว้คงสภาพเดิมได้ยาวนานถึง 10 ปี และเมื่อถึงเวลาใช้แล้วก็สามารถนำออกมาละลายพร้อมใช้ได้ทันที

ทำไมถึงต้องฝากไข่

เนื่องจากไข่ของผู้หญิงนั้นจะติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่ละคนก็จะมีจำนวนไข่มากไข่น้อยไม่เท่ากัน และเมื่อถึงวัยมีประจำเดือนไข่ก็จะค่อยๆ สุกและสลายออกไปกับประจำเดือน ทำให้จำนวนไข่ค่อยๆ ลดลง และเมื่ออายุมากขึ้น ไข่ก็เหลือจำนวนน้อยลงและมีคุณภาพด้อยลง โดยอายุไข่ของไข่ที่เหมาะสมก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 22-28 ปี แต่เมื่อปัจจุบันคนมีแนวโน้มจะจะแต่งงานกันช้าลงทำให้เกิดปัญหาการมีลูกยาก ดังนั้นการฝากไข่ (Egg Freezing) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเก็บรักษาคุณภาพไข่ที่ดีที่สุดได้

แม้ว่าวิธีฝากไข่จะมีประโยชน์ในด้านของคงประสิทธิภาพของไข่ที่มีคุณภายและมีอาจุที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิสนธิเพื่อการมีบุตรในอนาคต  แต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง (120,000++ บาทต่อปี) และไข่ที่นำออกมาแล้วจะไม่สามารถนำกลับเข้าไปใส่ในมดลูกได้อีก ดังนั้นหากพร้อมต่อการมีบุตรแล้วจะต้องใช้การปฏิสนธิภายนอกอย่าง ICSI เท่านั้นครับ


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์