วิธีรับมือกับปัญหาท้องแล้วแท้ง ให้ตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย

ปัญหาแท้งบุตร เป็นอีกหนึ่งของปัญหาของผู้มีบุตรยากมักจะประสบกันและยังกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ครรภ์อย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีบุตรมากๆ และยิ่งมีภาวะแท้งบ่อยก็ยิ่งทำให้สุขภาพภายในอ่อนแอลง และยังส่งผลต่อสุขภาพทางใจให้บั่นทอนเพิ่มลงไปอีก วันนี้หมอจึงจะมาพูดถึงปัญหาการตั้งครรภ์แต่ไม่สามารถรักษาตัวอ่อนไว้ได้ ว่า เกิดจากอะไร และสามารถป้องกันได้อย่างไร?

 

วิธีรับมือกับปัญหาท้องแล้วแท้ง ให้ตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย

ท้องแล้วแท้ง เกิดจากอะไร?

ภาวะแท้ง คือ ภาวะการสูญเสียตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์มารดา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาระได้รับการกระทบกระเทือนทางร่างกาย ความผิดปกติที่เกิดจากธรรมชาติ ความเครียด การใช้ยาบางชนิด ปัญหาจากมดลูกที่ไม่แข็งแรง การรับประทานอาหารที่ทำให้ท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษ แม้แต่การออกกำลังกายที่มากเกินไปหรือยกของหนัก นั่งหรือยืนนานๆโดยปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงในช่วงอายุครรภ์ 1-12 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หลายครั้งแต่ก็แท้งทุกครั้ง มักจะมีอาการของภาวะแท้งคุกคามจากความผิดปกติของโครโมโซม ส่งผลให้ตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาไปเป็นทารกปกติได้

อายุมากยิ่งตั้งครรภ์ยาก จริงหรือไม่?

จริงครับ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 35 – 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงของโครโมโซมจะมีความผิดปกติสูงมากกว่าผู้ตั้งครรภ์ที่อายุน้อย (22-28 ปี) เนื่องจากไข่ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างตัวอ่อนนั้นมีความผิดปกติ เพราะในร่างกายมนุษย์ผู้หญิงนั้นจะมีไข่จำนวนมากติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ไข่ก็จะทยอยสุกและหลุดลอกออกไปเป็นประจำเดือนเรื่อยๆ จนเวลาผ่านไปก็จะเหลือไข่จำนวนไม่มาก ทำให้การตั้งครรภ์เป็นไปอยากยากลำบากมากขึ้น

 

วิธีรับมือกับปัญหาท้องแล้วแท้ง ให้ตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย

 วิธีป้องกันภาวะแท้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการตั้งครรภ์แต่ว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ตามธรรมชาติให้ประสบความสำเร็จได้ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการมีบุตรด้วย “การทำวิธีอิ๊กซี่ (ICSI)” ได้ เนื่องจากการทำอิ๊กซี่จะช่วยลดปัญหาของฝ่ายหญิงที่มีไข่เปลือกหนาแข็งจนเชื้อไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ ฝ่ายชายที่มีอสุจิน้อย เคลื่อนไหวช้า อสุจิรูปร่างผิดปกติ เพราะหมอจะนำการปั่นและคัดแยกเอาอสุจิที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแล้วฉีดเข้าไปปฏิสนธิภายในไข่โดยตรงเพื่อให้กลายเป็นตัวอ่อน และเพื่อเพิ่มโอกาสการสำเร็จมากยิ่งขึ้น หมอแนะนำให้ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน หรือ Next Generation Sequencing (NGS) ร่วมด้วย เพื่อตรวจความผิดปกติของโครโมโซมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน เพื่อเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดเพื่อย้ายกลับเข้าไปในมดลูกก่อน

ทำไมต้องตรวจโครโมโซมตัวอ่อน

  1. เพื่อทราบความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ลดปัญหาทารกในครรภ์ผิดปกติซึ่งอาจจะทำไปสู่ภาวะแท้งได้ในอนาคต

  2. ลดอัตราการทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์จากตัวอ่อนมีความผิดปกติ

  3. สามารถตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมได้ 100%

  4. สามารถเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงได้

  5. โอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น 60-80 %

    ICSI + ตรวจโครโมโซม NGS + แช่แข็งตัวอ่อน + ย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

ดูรายละเอียดแพคเกจ ICSI + NGS + Freeze + FET ได้ที่นี่ 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์