การตีบของมดลูกคือการตีบหรือปิดของทางเดินผ่านปากมดลูก

          การตีบของมดลูกมักไม่แสดงอาการ การตีบของปากมดลูกอาจทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติ หรือพบได้ไม่บ่อยในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน ทำให้มีบุตรยากแพทย์มักจะสามารถวินิจฉัยการตีบของปากมดลูกได้ในระหว่างการตรวจอุ้งเชิงกรานปากมดลูกสามารถขยายให้กว้างขึ้นเพื่อบรรเทาอาการได้ ในการตีบของปากมดลูก ทางเดินผ่านปากมดลูก (จากช่องคลอดไปยังส่วนหลักของมดลูก) จะแคบหรือปิดสนิท ภาวะปากมดลูกตีบมักเกิดจากความผิดปกติหรือภาวะอื่น เช่น

 • วัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเนื้อเยื่อในปากมดลูกบาง (ฝ่อ)
 • มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเยื่อบุมดลูก (มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก)
 • การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับปากมดลูก เช่น ทำเพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงของมะเร็งในระยะก่อนเป็นมะเร็ง (dysplasia)
 • หัตถการที่ทำลายหรือขจัดเยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial ablation) ในสตรีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างต่อเนื่อง
 • การฉายรังสีรักษามะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
 • ในสตรีที่ยังมีประจำเดือน เลือดประจำเดือนที่ผสมกับเซลล์จากมดลูกอาจไหลย้อนกลับผ่านท่อนำไข่เข้าสู่กระดูกเชิงกราน อาจทำให้เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การตีบของปากมดลูกไม่ค่อยส่งผลให้เกิดการสะสม
ของเลือดในมดลูก (hematometra)

หนองสะสมในมดลูกน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสาเหตุของปากมดลูกตีบคือมะเร็งปากมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูก การสะสมของหนองในมดลูกเรียกว่า pyometra

อาการของการตีบของมดลูก

การตีบของมดลูกมักไม่แสดงอาการ ก่อนวัยหมดประจำเดือน การตีบของปากมดลูกอาจทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติ เช่น 

 • ไม่มีประจำเดือน (ประจำเดือน) ปวดประจำเดือน (ประจำเดือน) และมีเลือดออกผิดปกติ น้อยครั้งนักที่ปากมดลูกจะตีบทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากสเปิร์มไม่สามารถผ่านปากมดลูกไปปฏิสนธิกับไข่ได้
 • hematometra หรือ pyometra อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทำให้มดลูกนูน บางครั้งผู้หญิงจะรู้สึกมีก้อนเนื้อในบริเวณอุ้งเชิงกราน

การวินิจฉัยภาวะการตีบของมดลูก

การตรวจกระดูกเชิงกราน บางครั้งการทดสอบเพื่อแยกแยะมะเร็ง แพทย์อาจสงสัยในการวินิจฉัยตามอาการและสถานการณ์ เช่น worldwideivf

 • เมื่อประจำเดือนหยุดหรือมีอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดปากมดลูก
 • เมื่อแพทย์ไม่สามารถใส่เครื่องมือเข้าไปในปากมดลูกเพื่อการทดสอบอื่นได้ เช่น เพื่อให้ได้ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากปากมดลูกสำหรับการทดสอบ Papanicolaou (Pap) หรือ Human Papilloma Virus (HPV) (เรียกว่าการทดสอบเซลล์วิทยาของปากมดลูก) หรือตัวอย่างจาก เยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อตรวจชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก
 • แพทย์ยืนยันการวินิจฉัยโดยพยายามส่งโพรบผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก แต่ไม่สามารถทำได้
 • หากผู้หญิงมีภาวะปากมดลูกตีบและมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือโพรงมดลูก เธออาจต้องทำการทดสอบเพื่อแยกแยะมะเร็ง ตัวอย่างเช่น การตรวจทางเซลล์วิทยาของปากมดลูก (เช่น การตรวจ Pap หรือ HPV) หรือการตรวจชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก

ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมหากมีคุณสมบัติทั้งหมดต่อไปนี้

 • ผู้หญิงเป็นวัยหมดประจำเดือน (ประจำเดือนหยุดลง)
 • พวกเขาไม่มีอาการและไม่มี hematometra หรือ pyometra
 • ผลการตรวจทางเซลล์วิทยาของปากมดลูกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การรักษาภาวะปากมดลูกตีบ

 • การขยายปากมดลูก

การตีบของปากมดลูกจะรักษาได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงมีอาการ มีเม็ดเลือด หรือมีเม็ดเลือด จากนั้น ปากมดลูกอาจกว้างขึ้น (ขยายออก) โดยการสอดแท่งโลหะขนาดเล็กที่หล่อลื่น (ตัวขยาย) ผ่านช่องเปิด จากนั้นจึงใส่ตัวขยายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อพยายามให้ปากมดลูกเปิด แพทย์อาจใส่ท่อ (ใส่ขดลวดปากมดลูก) ไว้ในปากมดลูกเป็นเวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์

 

ติดต่อปรึกษาแพยท์ Worldwide IVF ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์