ทำ ICSI ที่ไหนดี ? ปรึกษาเรื่องการทำ ICSI ที่ไหนถึงได้ผลดีที่สุด

ทำ ICSI ที่ไหนดี ควรเลือกจากอะไร?

ไขข้อสงสัย ทำ ICSI ที่ไหนดี ทำที่ไหนได้ผล หรืออยากทำอิ๊กซี่ (ICSI) ต้องปรึกษาใคร? เป็นคำถามยอดฮิตของผู้ที่ต้องการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ (ICSI) และหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอยู่ วันนี้เรามีข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการมองหาสถานที่ทำ ICSI ว่าควรเลือกแบบไหน และควรทำแบบไหนดีกว่ากัน

ทำ ICSI ที่ไหนดี

บทความ : เอกสารการรักษามีบุตรยาก IUI / ICSI ทำไมต้องใช้ทะเบียนสมรส ?

ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าทำที่ไหนได้ผลดีที่สุดนั้น เราต้องทำความเข้าใจเรื่องของการทำ ICSI ก่อนว่าคืออะไร?

การทำอิ๊กซี่เป็นหนึ่งในวิธีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในห้องปฏิบัติการ โดยนักวิทย์ฯ จะคัดไข่ 1 ใบ และอสุจิ 1 ตัว ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดมาผสมกัน ด้วยการใช้เข็มเจาะและฉีดอสุจิเข้าไปที่เนื้อไข่ จากนั้นก็นำมาเพาะเลี้ยงต่อจนกลายเป็นตัวอ่อน แล้วจึงนำกลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อฝังในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงและเกิดการตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในปัจจุบัน มีอยู่ 4 วิธีที่เป็นที่นิยม ซึ่งแต่ละวิธีอาจจะดูมีขั้นตอนที่คล้ายกัน แต่กระบวนการนำไปปฏิสนธินั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

  1. GIFT-Gamete Intrafallopian Transfer) คือการนำเอาไข่และอสุจิใส่ในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิงเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติ ซึ่งมีการพัฒนาจนกลายเป็นตัวอ่อน ก่อนจะนำมาฝังตัวในโพรงมดลูกเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นการตั้งครรภ์ในที่สุด โดยวิธีนี้ฝ่ายหญิงจะต้องเข้าห้องผ่าตัด วางยาสลบ เพื่อผ่าตัดบริเวณหน้าท้องเพื่อนำไข่และอสุจิสอดเข้าไปในท่อน้ำไข่ ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ใช้เวลานาน ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล 1 คืนและยังเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนง่ายอีกด้วย
  2. IUI (Intra-uterine insemination) หรือ การฉีดเชื้อผสมเทียม คือ การนำเชื้ออสุจิที่ได้รับการปั่นคัดเลือกตัวที่แข็งแรง ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง โดยใช้ท่อพลาสติกขนาดเล็ก ๆ สอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดเชื้อในช่วงเดียวกันกับการตกไข่ ช่วยให้ตัวอสุจิว่ายขึ้นไปที่ท่อนำไข่และผสมกับไข่ง่ายขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่เพิ่มอัตราการความสำเร็จของการตั้งครรภ์จะมากกว่าวิธีธรรมชาติ
  3. IVF (In Vitro Fertilization) เป็นกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายที่จะนำไข่และอสุจินำมา “ผสมกันเอง”ภายในหลอดแก้ว เมื่อเกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อนแล้ว จึงทำการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงย้ายตัวอ่อนฝังภายในโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป
  4. ICSI – Intracytoplasmic sperm injection เป็นวิธีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายที่มีวิธีการคล้ายกับการทำ IVF แต่ข้อแตกต่างคือ การทำ ICSI จะเป็นการคัดเลือกไข่กับอสุจิที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด นำมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จากนั้นแพทย์จะทำการใช้เข็มเล็กๆ ดูดอสุจิขึ้นมาแล้วนำไปฉีดเข้าในไข่โดยตรงเพื่อทำการปฏิสนธิ จากนั้นก็จะทำการเพาะเลี้ยงจนกลายเป็นตัวอ่อน แล้วย้ายไปฟังที่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งการทำ ICSI เป็นวิธีที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะช่วยแก้ปัญหาผู้ที่มีบุตรยากได้จากหลายสาเหตุ เช่นฝ่ายหญิงที่มีไข่เปลือกแข็งหนาจนอสุจิไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ หรือฝ่ายชายที่มีเชื้ออสุจิอ่อน ไม่แข็งแรง เป็นต้น เพราะเป็นการปฏิสนธิโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถคัดกรองไข่และอสุจิที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมาผสมกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุตรที่อาจจะความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น มีภาวะดาวน์ซินโดรม หรือออทิสติก เป็นต้น

บทความ : เอกสารการรักษามีบุตรยาก IUI / ICSI ทำไมต้องใช้ทะเบียนสมรส ?

เลือกทำ ICSI ที่ไหนดี? 

ทุกคนต่างก็อยากเลือกสถานที่ๆ ดีที่สุดสำหรับครอบครัว แต่เนื่องจากในปัจจุบันก็มีสถานพยาบาลมากมายที่เปิดให้บริการ จึงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเลือกว่าที่ไหนดีที่สุด ดังนั้นเราจะมาแนะนำวิธีการเลือกสถานพยาบาลในการทำอิ๊กซี่ ว่าควรพิจารณาปัจจัยใดบ้าง

1. สถานพยาบาล/คลินิก มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน

ในการเลือกคลินิก ควรเลือกสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นหลัก โดยสิ่งที่ควรพิจารณาแบ่งเป็น 2 ด้านคือ

1.1 ด้านบุคลากร
ในทุกขั้นตอนของการทำเด็กหลอดแก้ว ไม่ว่าจะเป็น IVF, ICSI, IUI หรือการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน ล้วนมีบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้น ดังนั้นทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง จะส่งผลต่ออัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์ 

ในการพิจารณาจึงควรประเมินจากคุณภาพของบุคลากรเป็นหลัก โดยวิธีการประเมินที่ง่ายที่สุดคือประเมินจากการให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาในเบื้องต้นจากพยาบาล หรือการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยแพทย์ ว่าสามารถให้คำตอบได้อย่างครอบคลุมและหมดข้อสงสัยหรือไม่

1.2 ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์
ในทุกขั้นตอนของการทำเด็กหลอดแก้ว ไม่ว่าจะเป็น IVF, ICSI, IUI หรือการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน ทุกขั้นตอนล้วนเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมนักวิทย์ฯ รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ (ห้อง Lab) ที่ความพร้อม ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ให้สำเร็จสูงสุด

2. ความสะดวก

ความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการพิจารณาว่าจะทำ ICSI ที่ไหนดี เนื่องจากการทำ ICSI จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำ และมีค่อนข้างหลายขั้นตอน ซึ่งอาจจะต้องเดินทางไปที่คลินิกบ่อยๆ ดังนั้นควรเลือกสถานพยาบาลที่ให้ความสะดวกกับท่านมากที่สุด

3. ราคา

เนื่องจากในการทำ ICSI นั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงและต้องใช้เวลา ในปัจจุบันมีสถานพยาบาลหลายที่ๆ เปิดให้บริการทำ ICSI ดังนั้นจึงมีราคาให้เลือกมากมาย ทั้งแบบเหมาเป็นแพคกจและจัดโปรโมชัน ดังนั้นควรเลือกราคาที่ท่านพอใจและมีสภาพคล่องตัวหากจะจ่าย แต่ปัจจัยราคานั้นก็ควรเลือกดูตามความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของแพทย์ผู้ดูแลประกอบด้วย

4. ความสบายใจ 

ความสบายใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกสถานพยาบาล ท่านควรเลือกสถานที่ประกอบการที่ท่านสบายใจที่สุด และควรจะเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญในทีมแพทย์ผู้ดูแลว่าจะสามารถทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ เพราะความเครียดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำให้การทำอิ๊กซี่ล้มเหลวได้ ดังนั้นจงสบายใจในสิ่งที่ท่านเลือก


บทความที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์