ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

งานสัมมนา

หัวข้อ ไขปัญหามีลูกยาก เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยี ICSI

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.


    2 ท่าน(สามี-ภรรยา)ภรรยาท่านเดียวสามีท่านเดียว


    แล้วพบกันในงานนะครับ