ลงทะเบียนสำรองที่นั่งสัมมนา

หัวข้อ "เด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI เทคโนโลยีที่ช่วยให้มีลูกง่ายขึ้น"

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น.


2 ท่าน(สามี-ภรรยา)ภรรยาท่านเดียวสามีท่านเดียวแล้วเจอกันในงานนะครับ