อัตราความสำเร็จกว่า 85%

*อ้างอิงอัตราความสำเร็จจากประวัติการรักษาที่ผ่านมาของคลินิก ด้วยวิธี ICSI+NGS

วางแผนการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี ICSI
กับ นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล ฟรี “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

ลงทะเบียนปรึกษาแพทย์