สูบบุหรี่ ทำให้มีลูกยาก เป็นหมัน ภัยร้ายใกล้ตัวที่มาพร้อมกับควันบุหรี่

การ สูบบุหรี่ ถือเป็นเรื่องปกติที่มักจะถูกมองว่า ไม่แปลกอะไร เพราะการสูบบุหรี่นั้นกลายเป็นเครื่องมือใช้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ก็เป็นการเข้าสังคมอย่างนึง แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการ สูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลทำให้มีลูกยากอย่างไม่น่าเชื่อ วันนี้เราจะมาพูดถึงภัยร้ายใกล้ตัวที่มักจะถูกมองข้ามกันให้ฟังครับ

สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ทำให้หมันได้หรือไม่?

บุหรี่ นั้นจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นของคนยุคใหม่ก็ถือว่าไม่ผิดนัก เพราะในปัจจุบันนั้นความนิยมของการสูบบุหรี่นั้นมีแพร่หลายมากกว่ายุคก่อนที่มักจะถือว่าเป็นเครื่องมือการเข้าสังคมของหมู่ผู้ชาย แต่ในยุคนี้ก็พบว่ามีผู้หญิงไม่น้อยที่ก็สูบบุหรี่เหมือนกัน ผู้ผลิตเองก็มีสินค้าที่ผลิตออกมาหลากแบบหลายรสชาติเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น และเมื่อความนิยมที่แพร่หลายขึ้นนี่เองทำให้หลายคนมักจะมองข้ามโทษของบุหรี่ไป ซึ่งในด้านของสุขภาพนั้นบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคความสมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพิ่มอัตราเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคมะเร็งปอด และในด้านของระบบเจริญพันธุ์บุหรี่ยังทำให้ความสามารถในการสืบพันธุ์ลด ในบางรายอาจจะส่งผลให้กลายเป็นหมันตลอดชีวิตได้

โทษจากการสูบบุหรี่ใน “ผู้ชาย” ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์อย่างไร?

ในการสูบบุหรี่แต่ละครั้งนั้น ผู้สูบจะต้องสัมผัสกับสารพิษ แคดเมียมและตะกั่วในปริมาณสูง มีงานวิจัยหลายฉบับที่มีการทำการสำรวจผู้ชายที่สูบบุหรี่เป็นประจำพบว่า มีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบสืบพันธุ์ ตั้งแต่ด้านการผลิตน้ำเชื้อที่มีจำนวนของอสุจิลดลง ความสามารถในการคลื่อนที่ลดลง ว่ายช้า รูปร่างของเชื้ออสุจิรูปร่างบิดเบี้ยวผิดปกติ DNA มีความเสียหาย เป็นเหตุให้การปฏิสนธิไม่ปกติ ทารกมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางด้านพัฒนาการทั้งร่างกายและสมอง นอกจากนี้การสูบบุหรี่ส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลง โดยมีผลงานการวิจัยหลายฉบับพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่เป็นประจำมักมีปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศ (อวัยวะเพศไม่แข็งตัว) สูงกว่าปกติถึง 3 เท่า

โทษจากการสูบบุหรี่ใน “ผู้หญิง”ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์อย่างไร?

ผู้หญิงที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเพียงแค่ได้รับควันจากบุหรี่จะส่งผลให้ระบบการสืบพันธุ์มีปัญหาและความสามารถในการตั้งครรภ์ลดลง โดยมีการวิจัยหนึ่งระบุว่า ผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง (Secondhand Smoke) จะมีปริมาณของไข่ที่ผลิตได้มีจำนวนน้อยลง

การสูบบุหรี่ มีผลต่อการทำ IVF และ ICSI อย่างไร? 

การสูบบุหรี่นั้นมีผลต่อโอกาสความอัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วทั้ง IVF และ ICSI อย่างมาก เนื่องจากพิษจากบุหรี่ส่งผลเสียต่ออสุจิและไข่ที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้อสุจิอ่อนแรง เคลื่อนไหวช้า และรูปร่างผิดปกติ ซึ่งทำให้การปฏิสนธิไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และยังเสี่ยงต่อทารกที่อาจจะมีความผิดปกติที่สุดท้ายก็อาจจะส่งผลให้แท้งภายหลังได้ แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสองก็ยังมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ โดยมีผลการการศึกษาหนึ่งกล่าวว่า ผู้หญิงที่สัมผัสกับควันบุหรี่มือสองจะมีจำนวนไข่ลดน้อยลง และไข่ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการทำเด็กหลอดแก้วลดลง 46% มีอัตราความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้วมีอยู่เพียง 22% ในขณะที่คู่ที่ไม่สูบบุหรี่จะมีอัตราความสำเร็จสูงกว่าถึง 38%

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คืออะไร ? ช่วยแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากได้อย่างไร

เด็กหลอดแก้ว IVF รักษาภาวะมีบุตรยากอย่างปลอดภัย

อันตรายจากบุหรี่ ต่อผู้หญิงตั้งครรภ์

สำหรับผู้หญิงที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ขณะที่ตั้งครรภ์นั้นยังเสี่ยงต่ออาการต่างๆ ดังนี้

  • ภาวะครรภ์เป็นพิษนั้นสามารถเกิดได้ในผู้หญิงที่สูบหรือได้รับควันบุหรี่ได้มากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้สัมผัส เนื่องจากพิษจากบุหรี่เป็นสิ่งสำคัญที่ไปกระตุ้นภาวะนี้ขึ้นมาซึ่งส่งผลต่ออันตรายทั้งแม่และทารกในครรภ์ถึงชีวิต
  • โรคหอบหืด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้หรือเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้ว การสูบหรือได้รับควันบุหรี่จะยิ่งเข้าไปกระตุ้นให้อาการกำเริบขึ้นมาง่ายกว่าเดิม
  • ภาวะแท้งหรือคลอดก่อนกำหนด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาศแรกจะมีโอกาสแท้งง่ายกว่าปกติ
  • โรคมะเร็งปอด ผู้หญิงที่สูบหรือได้รับควันบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดได้ถึง 2 เท่า ดังนั้นควรลดหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่

สูบบุหรี่ ทำไมให้มีลูกยาก

แม่ไม่สูบ แต่พ่อสูบบุหรี่ มีผลต่อทารกหรือไม่?

ตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิพ่อสูบบุหรี่นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดมาพร้อมความผิดปกติตั้งแต่เกิด เพราะพิษของบุหรี่นั้นเข้าไปทำลาย DNA ในอสุจิและสารพิษควันบุหรี่จะเข้าไปขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนจากแม่ไปสู่ลูกทำให้มีทารกมีพัฒนาการช้าทั้งทางร่างกายและสมอง ส่งผลให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนน้อยมีพัฒนาการทางร่างกายช้าอาจจะส่งผลให้ทารกพิการและมีปัญหาด้านสมอง นอกจากนี้ถึงแม้ว่าจะคลอดออกมาแล้วก็ยังเสี่ยงต่อน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ร่างกายอ่อนแอ ป่วยง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันต่ำ และยังเพิ่มโอกาสการไหลตายในทารก เนื่องจากระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติอีกด้วย

วิธีแก้ไข

สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเพื่อมีบุตรในอนาคตควรจะริเริ่มมีความคิดการเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เนื่องจากบุหรี่นั้นไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่สูบ แต่ยังส่งผลต่อผู้ที่อยู่รอบข้างและบุตรในครรภ์อีกด้วย ดังนั้นควรจะดดปริมาณการสูบบุหรี่ลงทีละน้อยๆ กระทั่งสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จได้ หากไม่มีความมั่นใจพอว่าจะเลิกสูบได้ด้วยตนเองก็สามารถเข้ารับคำแนะนำและรักษากับแพทย์ได้ ซึ่งผลที่ได้รับจากการเลิกสูบหรี่นั้น ในระบบสืบพันธุ์ของฝ่ายชาย การผลิดน้ำเชื้อจะดียิ่งขึ้น เชื้ออสุจิมีความแข็งแรง ว่ายเร้วขึ้นและจะค่อยๆ กลับมาปกติภายใน 3-5 เดือน ในฝ่ายหญิงระบบสืบพันธุ์จะผลิตไข่ได้มากขึ้นส่งผลให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์ง่ายยิ่งขึ้นครับ

………………………………………………

Worldwide IVF - youtude

เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดี ๆ กด Like Page และอย่าลืม Subscribe
Worldwide IVF Channel ไว้เลยครับ
👉🏻 พอดแคสต์ของคนอยากมีลูก : https://bit.ly/3kdJI3K

………………………………………………

 

บทความที่น่าสนใจ

มีลูกยาก ทำเด็กหลอดแก้วดีมั้ย IUI/IVF/ ICSI วิธีไหนได้ผลสำเร็จกว่ากัน

คำถามเกี่ยวกับ เด็กหลอดแก้ว IVF / ICSI ที่หลายคนอยากรู้

ทำ ICSI ที่ไหนดี ? ปรึกษาเรื่องการทำ ICSI ที่ไหนถึงได้ผลดีที่สุด


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์