IUI แฝด ฉีดเชื้อผสมเทียม สามารถทำลูกแฝดได้หรือไม่?

การทำ IUI หรือการฉีดเชื้อผสมเทียมนั้น ช่วยทำให้ได้ลูกแฝดมากถึงจริงเหรือ? และสามารถทำได้สำเร็จทุกเคสหรือไม่ ?

การฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI) คืออะไร?

IUI (Intra Uterine Insemination) คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก “ที่ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านอายุ” ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อถือว่าเป็นการปฏิสนธิที่ใกล้เคียงกับวิธีตามธรรมชาติมากที่สุด เพราะเป็นการฉีดน้ำเชื้อเข้าในโพรงมดลูกโดยตรงจากเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดเล็กที่สอดผ่านปากมดลูก ซึ่งวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีที่เพิ่มโอกาสอัตราการความสำเร็จของการตั้งครรภ์สูงมากกว่าวิธีธรรมชาติมากถึง 5 เท่า

ทำไมวิธีนี้จึงได้ผลดีกว่าการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

เนื่องจากก่อนการฉีดเชื้อนั้นจะมีการคัดเลือกเชื้อที่แข็งแรงที่สุดก่อน จากนั้นจะนำเชื้อมาฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ช่วยย่นระยะการเคลื่อนไหวของอสุจิให้สั้นลง ลดการตายหรือเชื้ออสุจิฝ่อจากกรดในช่องคลอดลง ทำให้เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำเร็จมากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสำหรับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ

  • ฝ่ายหญิงที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีปัญหาปากมดลูกหรือคอมดลูกตีบ
  • มีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง และ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS)
  • มีท่อนำไข่ที่ดีอย่างน้อย 1 ข้าง หรือ ต้องปกติทั้งสองข้าง
  • ฝ่ายชายมีน้ำเชื้อที่แข็งแรง เคลื่อนไหวรวดเร็ว และมีจำนวนต่อการหลั่ง 1 ครั้ง มากกว่า 5 ล้านตัวขึ้นไป

การทำIUI แฝด สามารถทำได้จริงหรือไม่?

การทำ IUI มีลูกแฝดได้ไหม? มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์แฝดคิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณ 10- 15 % เนื่องจากในขั้นตอนการกระตุ้นไข่นั้นจะทำให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพมากกว่า 1 ฟอง เมื่อมีการฉีดเชื้อเข้าไปผสม ก็มีโอกาสที่เชื้อจะผสมกับไข่จนทำให้เกิดลูกแฝดได้ง่ายกว่า

IUI แฝด สามารถเลือกเพศได้หรือไม่?

เนื่องจากการฉีดเชื้อผสมเทียมหรือ IUI นั้นเป็นการรักษาการมีบุตรยากแบบคล้ายกับธรรมชาติ คือ แพทย์คัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงและมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจำนวนหนึ่งโดยไม่ได้คัดเลือกแบบเจาะจงว่าเป็นอสุจิโครโมโซม X หรืออสุจิโครโมโซม Y ฉีดเข้าไปในมดลูก และให้เชื้อนั้นวิ่งเข้าไปผสมกับไข่เอง ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า เชื้อที่เข้าไปผสมนั้นเป็น X หรือ Y จึงไม่สามารถเลือกเพศได้แบบเจาะจงครับ

เด็กจะออกมาเป็นแฝดแท้ หน้าตาเหมือนกันหรือไม่?

เด็กแฝดที่เกิดจากการทำ IUI จะหน้าตาไม่เหมือนกันครับ เพราะถือว่าเป็น “แฝดเทียม” เพราะเกิดจากไข่คนละใบและอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้ สำหรับฝาแฝดที่มีหน้าตาเหมือนกันนั้นมักจะเป็นฝาแฝดที่มาจากการปฏิสนธิของไข่และอสุจิใบเดียวตัวเดียวกัน แล้วเกิดการแบ่งตัวเป็นสองส่วนแยกจากกันในภายหลัง เรียกกว่า “แฝดแท้” และมักจะเป็นเพศเดียวกันครับ


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ


แพทย์ผู้เขียน

แพทย์ผู้เขียน


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์


นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชศาสตร์