OUR SERVICES

การแช่แข็งอสุจิ (Sperm freezing)

การแช่แข็งอสุจิ คือการเก็บอสุจิไว้ในถึงไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 ?C ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานเกิน 10 ปี ซึ่งเป็นบริการสำหรับฝ่ายชายที่จะต้องเข้ารับการรักษาบางอย่างซึ่งมีการฉายรังสี, ฝ่ายชายที่ต้องการทำหมัน, หรือในกรณีที่ฝ่ายชายไม่สามารถมาเก็บน้ำเชื้อในวันเดียวกับที่ฝ่ายหญิงจะทำการเก็บไข่ โดยสามารถมาที่คลีนิคก่อนและเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้ก่อนได้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการแช่แข็งอสุจิได้แก่

*คุณภาพของอสุจิก่อนการแช่แข็ง

*ชนิดและความเข้มข้นของสารป้องกันการถูกทำลายของอสุจิ

*อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่แข็งและการละลาย