Contact

Img

IVF Worldwide Fertility Center ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 20 ซึ่งอยู่ในย่านกลางใจเมือง ซึ่งท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารแท็กซี่, รถไฟฟ้าบีทีเอส(สถานีอโศก) หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน(สถานีสุขุมวิท) เพื่อเดินทางมายังคลีนิคได้โดยสะดวก นอกจากนี้คลีนิคยังตั้งอยู่บนชอปปิ้งมอลที่ชื่อว่า Mille Malle นอกจากมาเข้ารับการรักษาแล้ว ท่านยังสามารถเพลิดเพลินในร้านอาหารชั้นนำ และร้านค้าต่างๆระหว่างที่มาเข้ารับการรักษาได้ด้วย

IVF Worldwide Fertility Center
66/4 อาคารมิลลี่มอลลี่ (Mille Malle) ชั้นที่ 4
ห้องเลขที่ 401 ซ.สุขุมวิท 20
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม
Call center : 098-2673312 , 089-2133364
Nurse : 085-6614577