ABOUT

Img

IVF World Wide
ไอวีเอฟเวิลด์ไวด์ คลินิกเวชกรรม เฉพาะทางสูตินรีเวช โดย นพ.ฐิติกรณ์ วาณิชกุล แพทย์รักษาทางด้านผู้มีบุตรยากและมีประสบการณ์ในการรักษาเฉพาะทางในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ไอวีเอฟเวิลด์ไวด์ เป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอย่างครบวงจร ประกอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยาก ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิ ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทั่วไป และห้องพักฟื้น โดยแต่ละส่วนมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการรักษา อีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีใช้บริการได้อย่างเต็มที่
ในส่วนของห้องปฏิบัติการ คลีนิคได้จัดให้มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล และถูกควบคุมด้วยภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวอ่อน ตัวอย่างเช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นภายในห้องปฏิบัติการ การใส่ใจในวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้น รวมไปถึงการใช้แสงไฟที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อตัวอ่อน