PREPARATION

Img

การตรวจเลือด และการตรวจร่างกายก่อนเริ่มการรักษา
การตรวจเลือดฝ่ายชาย
*ตรวจโรคเอดส์
*ตรวจหาภาวะแฝงของโรคธาลัสซีเมีย
*ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
*ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่นซิฟิลิส
การตรวจอื่นๆ ในฝ่ายชาย
*การตรวจความแข็งแรงของน้ำเชื้อ

 

 

การตรวจเลือดฝ่ายหญิง
*ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
*ตรวจหาภาวะแฝงของโรคธาลัสซีเมีย
*ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
*ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่นซิฟิลิส
*ตรวจโรคเอดส์
การตรวจอื่นๆ ในฝ่ายหญิง
*การตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อดูความสมบูรณ์ของมดลูกและรังไข่กลับ <<