PREPARATION

เตรียมตัวก่อนการรักษา

>> การปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายชาย

*พยายามหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทั้งหลาย เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้ออสุจิมีการลดจำนวนและคุณภาพลงได้ ดังนั้นหากมีไข้ก่อนการรักษา ภายใน 1 – 2 เดือน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
*ความร้อนอาจเป็นสาเหตุรบกวนการผลิตของเชื้ออสุจิ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอ่างน้ำอุ่นและการทำซาวน่า
*การผลิตเชื้ออสุจิและการคลื่นไหวของเชื้อ อาจจะถูกกระทบได้จากความกดดันในลูกอัณฑะ ดัImgงนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่กางเกงชั้นในที่แน่นจนเกินไป
*การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของน้ำเชื้อ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเริ่มการรักษา และระหว่างการรักษา
*การออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เชื้ออสุจิมีคุณภาพที่ดี ดังนั้นจึงควรมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป
*ควรงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 3 วันก่อนการเก็บเชื้ออสุจิ และพักผ่อนให้เพียงพอ

>> การปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายหญิง

นอกจากเทคโนยีที่ดีเยี่ยมของการรักษาแล้ว การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการเตรียมความพร้อมไว้เป็นสามส่วนดังต่อไปนี้
1.1 ด้านอาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษา อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการรักษา อันดับแรกที่ควรคำนึงถึงคือ น้ำดื่ม ซึ่งโดยปกติคนเราควรจะต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร
ต่อมาที่ควรที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าน้ำดื่ม คือการรับประทานโปรตีน อย่างน้อยวันละประมาณ 60 มิลลิกรัม (เทียบได้จากการรับประทาน ตับ, เนื้อ, หรือ ปลา 1 ขีด มีโปรตีน 20 กรัม) โปรตีนมีความสำคัญต่อร่างกาย เพราะส่งผลต่อคุณภาพของไข่ให้มีคุณภาพต่ำได้ หากรับประทานโปรตีนไม่เพียงพอใน 1 วัน แต่ที่สำคัญควรคำนึงถึงการพยายามที่จะได้รับโปรตีนจากแหล่งที่ดีต่อสุขภาพด้วย เช่น เนื้อไม่ติดมัน ถั่ว หรือปลาต่างๆ
ส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง มีดังต่อไปนี้
*ควรงดแอลกฮอร์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้ารับการรักษา
*ควรหลีกเลี่ยงชอคโกแลต หรือ อาหารที่ผ่านกรมวิธีต่างๆ เช่น อาหารกระป๋อง อาหาหมักดอง และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง
*ควรหลีกเลี่ยงการดื่มการแฟ แต่หาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ควรดื่มในมากกว่า 2 แก้วต่อวัน
*หากมีความจำเป็นที่ต้องรับประทานยาบางชนิด ควรสอบถามแพทย์ว่ายาชนิดนั้น มีผลกระทบต่อการกระตุ้นไข่ หรือขั้นตอนใดๆ ระหว่างเข้ารับการรักษาหรือไม่
1.2 ด้านร่างกาย
ระหว่างเข้ารับการรักษาควรรักษาน้ำหนักให้คงที่ เนื่องจากการที่น้ำหนักมากเกินไป หรือน้อยเกินไป จะทำให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์ลดลง ดังนั้นหากพบว่าน้ำหนักตนเองมากเกินค่ามาตรฐาน (BMI)
ก็ควรที่จำลดน้ำหนัก โดยการจำกัดอาหารบางอย่าง ควบคู่ไปพร้อมกับการออกกำลังกายเบาๆ เช่น การเดิน หรือหารทำโยคะ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อร่างกายของตนเองด้วย
ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ รวมทั้งการสูดดมควันบุหรี่ เนื่องจากจะมีผลต่อเยื่อบุโพรงมดลูก และควรงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนเริ่มขั้นตอนการรักษา
หลีกเลี่ยงการนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะบางอย่างน้อยลง เช่น ถ้าคุณทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ควรมีการเปลี่ยนท่านั่งเป็นลุกและเดินบ้าง
ควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำอุ่น จากุซซี่ และอ่างอาบน้ำภายใต้แสงแดด
ควรลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะมีการเก็บไข่ 3 – 4 วัน และหลังจากใส่ตัวอ่อน จนกระทั่งถึงวัดนัดที่ตรวจการตั้งครรภ์
1.3 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ
ควรให้ความสำคัญต่อการพักผ่อน และการผ่อนคลายในระหว่างการรักษา ไม่ควรหมกหมุ่นอยู่กับวิธีการรักษามากจนเกินไป นอกจากนี้ไม่ควรลืมที่จะใช้เวลากับคู่สมรในการพูดคุย และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และหากมีข้อสงสัยใดใดในระหว่างการรักษา ควรสอบถามแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการลดความวิตกกังวล และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการรักษา

กลับ <<